Sổ Đỏ bị hư hỏng cần phải làm gì ?

Một ngày đẹp trời, sổ Đỏ của gia đình bạn vô tình bị ố nhòe, rách,… hư hỏng. Trong trường hợp này bạn cần phải làm gì ? Chỉ có cách xử lí duy nhất, đó là xin cấp lại sổ Đỏ mới.

 

Sổ đỏ hư hỏng phải làm gì

Sổ đỏ hư hỏng phải làm gì

Sổ Đỏ bị hư hỏng

Theo luật đất đai ban hành năm 2013 tại điểm B Khoản 1 Điều 76 Cấp đổi giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

1) Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

– Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

Trong trường hợp sổ Đỏ của gia đình bạn bị ố nhòe, rách, hư hỏng (trường hợp không còn đọc được chữ, các thông số trên sổ Đỏ) thì bạn có quyền yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Vậy bạn cần chuẩn bị hồ sơ gì để xin cấp đổi sổ Đỏ ?

Quy trình cấp sổ Đỏ cũng không quá rắc rối, đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gồm:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK  (tải tại đây).
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
  • Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Nộp hồ sơ cấp đổi sổ Đỏ ở đâu ?

Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Lệ phí cấp đổi sổ Đỏ

Theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2014/TT-BTC thì lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

– Mức tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

– Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp đổi Giấy chứng nhận.

– Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

Như vậy, tùy thuộc vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn mà bạn sẽ phải nộp lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận theo các mức khác nhau được quy định trong Thông tư 02/2014/TT-BTC nhưng tối đa vẫn không quá 50.000 đồng/lần cấp.

Nếu bạn còn thắc mắc về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi. Trân trọng/.

5/5 - (2 bình chọn)

Đăng ký tư vấn

Thông tin quý khách hoàn toàn được bảo mật.

Form đăng ký tư vấn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC DỰ ÁN CĂN HỘ MỚI