Mẫu đặt cọc mua nhà mới nhất năm 2019

Bất động sản là tài sản có giá trị lớn nên trước khi ký HĐMB (Hợp đồng mua bán, hợp đồng công chứng sang tên sổ), hầu hết các bên thường phải ký Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất trước tiên để đảm bảo quyền lợi đôi bên khi kết hợp đồng mua bán sau này.

Sau đây, Datnen-canho.com gửi đến bạn mẫu Hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản – nhà đất mới nhất 2019, đồng thời hướng dẫn bạn cách ghi các điều khoản trong hợp đồng.

mẫu đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất 2019
Mẫu đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất 2019

Dựa theo quy định hiện hành:

  • Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Quyết định số 1954/UBND-QLĐT ngày 01/07/2014 của Ủy ban nhân dân quận 7 chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm thương mại – dịch vụ và chung cư do Công ty CP ĐT BĐS Việt Nam làm chủ đầu tư tại phường Phú Mỹ, quận 7.
  • Quyết định số 4487/QĐ-UBND ngày 09/09/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao đất cho Công ty CP ĐT BĐS Việt Nam để đầu tư dự án Trung tâm thương mại – dịch vụ và chung cư tại phường Phú Mỹ, quận 7.
  • Giấy phép xây dựng số 218/GPXD ngày 18/11/2016 do Sở Xây dựng TP. HCM cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam được phép xây dựng công trình tại phường Phú Mỹ, quận 7.
  • Nhu cầu của Bên B.

 

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất giữa cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày ……… tháng …………. năm …………….., Tại ………………, Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): ……………………Năm sinh:……… …..………

CMND số: ……………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………….

Hộ khẩu:………………… …………………………

Địa chỉ: …………………………..…………………

Điện thoại:… …………………………………………..

 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………Năm sinh:……… …..………

CMND số: ……………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………….

Hộ khẩu:………………… …………………………

Địa chỉ: …………………………..…………………

Điện thoại:… …………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ….. tháng …… năm ……

 

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng………………(2)……

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A (3)

4.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;

c) Các thỏa thuận khác …

4.2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác …

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B (4)

5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác …

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

b) Các thỏa thuận khác …

 

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

7.3. Các cam đoan khác…

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A                                                        BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                 (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách ghi hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản nhà đất

 

(1) Mô tả chi tiết về bất động sản – tài sản đặt cọc (khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác). Riêng đối với các tài sản là bất động sản thì cần phải tuân theo các quy định của pháp luật về đặt cọc.

(2) Ghi tên cụ thể hợp đồng đảm bảo giao kết và thực hiện

Ví dụ: … để đảm bảo giao kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở đối với thửa đất và căn nhà tại địa chỉ abc theo Giấy chứng nhận số 123

(3) Tham khảo Điều 31, Điều 32 Nghị định 163/2006/NĐ-CP

(4) Tham khảo Điều 33, Điều 34 Nghị định 163/2006/NĐ-CP

 

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất giữa công ty và cá nhân

Trường hợp công ty thì cũng tương tự, nhưng phải kèm theo phiếu thu khi nhận tiền cọc.

 

Trên đây là mẫu phiếu đặt cọc mới nhất 2019 chúng tôi đã cập nhật đúng Bộ luật và quy định hiện hành. Mong rằng chia sẽ của chúng tôi sẽ giúp ích được cho bạn, trân trọng !

DOWNLOAD

5/5 - (5 bình chọn)

Đăng ký tư vấn

Thông tin quý khách hoàn toàn được bảo mật.

Form đăng ký tư vấn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC DỰ ÁN CĂN HỘ MỚI