Bản đồ nội nghiệp là gì ? Thủ tục và cách thức thực hiện

Bản đồ nội nghiệp nghĩa là bản vẽ nhà đất được kiểm tra nội nghiệp, bản vẽ nội nghiệp thể hiện hiện trạng nhà ở, đất ở, đường, hạ tầng được cấp bởi Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện.

 

Bản vẽ nội nghiệp nhà đất
Bản vẽ nội nghiệp nhà đất

Thủ tục thực hiện

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ:

– Đơn xin trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính trong đó ghi rõ nội dung yêu cầu;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ liên quan;

– Hộ khẩu/chứng minh nhân dân của người đề nghị.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện.

– Trường hợp đủ hồ sơ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ viết biên nhận hẹn ngày lên trả kết quả, thường khoảng 5-6 ngày.

– Trường hợp thiếu hoặc hồ sơ không hợp lệ thì người dân sẽ được hướng dẫn để chuẩn bị thêm cho đầy đủ.

– Đến ngày hẹn trong biên nhận người dân đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi nộp hồ sơ (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ 7).

 

Thành phần hồ sơ nội nghiệp bản vẽ sơ đồ nhà đất

– Bản vẽ sơ đồ nhà đất: gồm 4 bản chính;

– File bản vẽ;

– Phiếu thống kê tài liệu và sản phẩm giao nộp;

– Hợp đồng đo đạc;

– Phiếu chuyển yêu cầu đo đạc của cơ quan chức năng (đối với đất của tổ chức);

– Báo cáo công tác đo vẽ (phải ghi rõ ràng cụ thể);

– Bản đồ trích đo địa chính;

– Sổ lược đồ, sổ đo, bảng tính toán;

– Hồ sơ kỹ thuật thửa đất các thửa liền kề. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính, có chữ ký xác nhận của chủ sử dụng đất và các chủ liền kề (Trường hợp có thay đổi về ranh giới sử dụng đất, phải lập lại bản mô tả này, việc thực hiện theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT);

* Kiểm tra lại: bản vẽ phải thê hiện đúng quy định kỹ thuật về đo vẽ hiện trạng nhà ở, đất ở, đo vẽ bản đồ địa chính và gắn liền với nền bản đồ địa chính. Trường hợp hiện trạng có ranh đất thay đổi so với Bản đồ địa chính lập năm 2001 thì phải thực hiện việc trích đo vị trí thửa đất.
* Trường hợp nhà ở có phần diện tích xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác thì bản vẽ phải có xác nhận của các chủ sử dụng đất đó.

Có thể bạn quan tâm:

4.7/5 - (7 bình chọn)

Đăng ký tư vấn

Thông tin quý khách hoàn toàn được bảo mật.

Form đăng ký tư vấn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC DỰ ÁN CĂN HỘ MỚI